Teknisk Servicemedarbejder til Teknisk Service i Senior og Omsorg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Aalborg Kommunes forvaltning Senior og Omsorg er vi mere end 4.000 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 15.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde, har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. I Senior og Omsorg er vi organiseret med Senior- og Omsorgsudvalget og rådmanden øverst, og derunder har vi direktøren. Der er to overordnede stabe: Direktørens Sekretariat samt Kvalitet og Innovation. I forvaltningen har vi tre afdelinger: Myndighed og Rehabilitering, Administration samt Ældre og Sundhed.

Teknisk Service er organisatorisk sammen med to øvrige enheder Økonomi og Data samt IT og Digitalisering en del af Administration også kaldet Administrationsafdelingen i daglig tale.

Administrationsafdelingen arbejder på at sikre de bedste rammebetingelser og understøtte Senior og Omsorgs kerneopgave med at fremme menneskers livskvalitet og meningsfulde hverdagsliv. Teknisk Service håndterer de tekniske opgaver i forvaltningen omkring bygninger, biler og tekniske anlæg. Enheden er organiseret i geografiske teams Nord og Syd, så medarbejderne er fortrolige med både bygninger og borgergruppen. Dertil kommer en række tværgående nøglefunktioner vedr. f.eks. kaldeanlæg, brandalarmeringsanlæg, biler mv.

Teknisk Service består af 1 leder samt 36 medarbejdere. Enheden servicerer ca. 140 bygninger med stor geografisk spredning i hele Aalborg Kommune, ligesom enheden administrerer og vedligeholder Senior og Omsorgs ca. 210 køretøjer. 

Vi prioriterer højt, at kompetencerne skal matche opgaverne. Vi har hele tiden fokus på at optimere opgaveporteføljen for på bedst mulig vis at kunne varetage faglig servicering og driftsunderstøttelse i organisationen.

Vi kan tilbyde: 

 • en spændende og afvekslende arbejdsplads 
 • et tæt samarbejde med engagerede kolleger, der brænder for kerneopgaven 
 • et godt kollegialt sammenhold i en organisation med mange tværfaglige samarbejdspartnere 
 • et kompetent team, der drives af at gøre en forskel for borgere og medarbejdere

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: 

 • 1 fuldtidsstilling med mødested på Gug Plejehjem. Gug Plejehjem er et plejehjem, der har et storkøkken tilknyttet, hvilket også serviceres af Teknisk Service.
 • Forventet ansættelsesdato den 1. maj 2024

Dine primære opgaver vil: 

 • bestå af mange forskellige praktiske og tekniske opgaver i Senior og Omsorg, hvor din primære opgave bliver servicering af bygninger hovedsageligt i område Syd på Gug Plejehjem og Gug storkøkken.

Faglige kompetencer: 

 • Har håndværksmæssig forståelse, fingersnilde og lyst til arbejdet 
 • Selvstændigt kan tilrettelægge/planlægge arbejdsopgaver 
 • Har kørekort B 
 • Har kendskab til PC på brugerniveau og kan bruge det i dit daglige arbejde
 • Viden om ventilation og CTS styring
 • Fordel med stor viden om elektronik og/eller en baggrund indenfor el - Gug storkøkken har en del køkkenmaskiner, der skal services

Personlige kompetencer: 

 • Er ansvarsbevidst, loyal og god til at samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere både internt og eksternt
 • Er udadvendt, robust og kan lide at være sammen med mennesker 
 • Løfter dine opgaver med selvstændighed, udforsker nye idéer og tænker i helheder
 • Er teamspiller, fleksibel og omstillingsparat i forhold til opgaver 
 • Kan være behjælpelig med vedligeholdelse af bilparken ved behov

Arbejdsstedets adresse: 
Gug Plejehjem, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ

Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte leder af Teknisk Service Richard Villadsen på mobil +4525203477.

Ansøgningsfrist er mandag den 4. marts 2024 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes holdt mandag den 11. marts 2024. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere:
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:
Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA
Senior- og Omsorg
Ledelsespolitik
Strategier for Senior og Omsorg

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kommune, Storemosevej 19, 9310 Vodskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5992569

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet