Nyheder fra Vodskov

3 °
Overskyet

Seneste annoncer fra Vodskov og omegn

Job tilbydes:
Organist til Vester Hassing Kirke
Organist søges til Vester Hassing Kirke Stillingen som overenskomstansat organist/kirkemusiker ved Vester Hassing Kirke er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Vi tilbyder en stilling, hvor den rette person kan være med til at udvikle gudstjenesten i samarbejde med præsten og menighedsrådet. Der er plads til forandringer med respekt for traditioner, og hvor musikken understøtter salmesangen. Vester Hassing sogn er et meget aktivt landsogn med ca. 3.300 indbyggere. Sognet tilbyder mange forskellige aktiviteter og arrangementer og mærker generelt en god opbakning fra byen. Menighedsrådet er åben overfor nye tiltag, og forventer et godt og givende samarbejde med organisten. Menighedsrådet ønsker i samarbejde med kirkens ansatte en rar og rummelig kirke for alle. Der er opbygget gode relationer til børne- og ungdomskor samt voksenkor, som vi ønsker skal videreføres. Kirkerummet har en god akustik. Kirkens orgel er bygget i 1981 af orgelbygger Bruno Christensen. Det består af 16 stemmer, 2 manualer og pedal. Der er klaver både i kirken og sognegården. Herudover råder kirken over et transportabelt el-klaver. Organisten har kontor i sognegården. Vi forestiller os, at du: Er engageret organist, som arbejder selvstændigt og målrettet Vægter salmespillet og understøttelsen af salmesangen og det liturgiske forløb Kan lede, inspirere og udvikle vores børne- og ungdomskor samt voksenkoret Brænder for musikkens rolle i kirkens liv Vægter samarbejde højt med kirkens 2 præster, de øvrige ansatte og kirkens mange frivillige Vil være med til at tilrettelægge og afprøve andre typer gudstjenester, f.eks. med deltagelse af andre musikere Har et godt netværk i musikverdenen – gerne med plads til både klassisk og nyere rytmisk musik Er udadvendt, god til teamwork og har en positiv tilgang til både kollegaer samt til arbejdsopgaver og udfordringer Kerneopgaverne omfatter: Musikledsagelse ved højmesser og andre kirkelige handlinger Ledelse af kor Medvirke til tilrettelæggelse af koncertlivet i kirken Udover de kirkelige handlinger også medvirke ved plejehjemsgudstjenester, børneguds-tjenester, aftengudstjenester og andre særgudstjenester Lejlighedsvis deltage i konfirmand- og minikonfirmandarbejdet Pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aalborg Nordre Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelses-myndigheder (geografisk fleksibilitet) Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, C010 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan se på: www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Rådighedstillæg udgør 22.407,00 kr. og overenskomsttillæg 966,80 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Foreningen inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige bruttoløn mellem 324.435,1 - 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløn 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Det er vigtigt for os som arbejdsgiver, at vi i dagligdagen har en positiv omgangstone med hinanden, og hvor vi alle byder ind med tiltag og ansvar, således at man dermed får indflydelse. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til præsterne: Louise Ploug Poulsen, tlf.nr. 98 25 60 28, Pernille Ravnholt Nielsen, tlf.nr. 98 25 40 78 eller kontaktperson Hanna Buchwald, tlf.nr. 22 67 48 00. Ansøgning mærket: ”Organiststilling” med relevante bilag vedhæftet sendes til:8385fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist: 24. februar 2023.                                                      Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge:  9 og 10. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference og børneattest. Læs Privatlivspolitik for V. Hassing Kirke her
V-Hassing Kirkekasse
Indrykket 5. februar på JobNet
Job tilbydes:
Automationsprojektleder til vedligehold af automationssystemer
Har du stor erfaring i programmering af energianlæg - og ønsker at bringe dine kompetencer inden for drift og vedligehold samt projektledelse af automationssystemer i spil i en varieret og uforudsigelig hverdag?Så tilbydes en spændende mulighed hos Aalborg Forsyning som automationsprojektleder i Vedligeholdelsesafdelingen i Planlægning og Anlæg – med primært arbejdssted på Norbis Park.Du bliver projektleder på automationsprojekter, optimering af eksisterende anlæg og på implementering af nye installationer. Sideløbende med dine egne projekter får du mulighed for at indgå i tværorganisatoriske projekter, ligesom du bliver en naturlig ressourceperson i koncernen på grund af din viden og erfaring. Arbejdsplads med stærk kultur og høj faglighedDu bliver en del af Vedligeholdelsesafdelingen i Planlægning og Anlæg, som er et velfungerende team med høj faglighed og stort engagement. Sammen med dine kolleger får du ansvar for at sikre vedligeholdelsen på Nordjyllandsværket, decentrale kraftvarmeværker og reservelastcentraler. Arbejdspladsen er præget af faglig stolthed og godt humør, og du vil indgå i et travlt og velfungerende team med et godt arbejdsklima og gode kolleger. Du får stor indflydelse med frihed og opbakning til at drive dine egne opgaver og projekter.Du får specifikt 38 kolleger i Vedligehold med forskelligartet baggrund og speciale områder, heraf 8 andre projektledere, der ligesom dig refererer direkte til Leder af vedligehold.Aalborg Forsyning navigerer efter fem fælles værdier for at skabe og værne om en god arbejdsplads:Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel.Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver.Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive. Projektledelse på automationssystemer samt teknisk supportI stillingen som projektleder vil dit overordnede ansvar være at sikre projektledelse på automationssystemer med fokus på både økonomi, teknisk kvalitet og levering til tiden. Desuden får du ansvar for at yde teknisk rådgivning og support til koncernens øvrige afdelinger samt være behjælpelig med diverse ad hoc-opgaver.Dine primære opgaver er:Ansvarlig for vedligeholdelsesprojekter samt akutte projekter på produktionsanlæg i tæt samarbejde med kolleger og de øvrige afdelingerProjektledelse og gennemførelse af automationsprojekter på produktionsanlæggene: Fra de indledende analyser og frem til overlevering, herunder også dokumentation samt koordinering og tilsyn af underleverandørerProgrammering i Siemens Step 5, 7 og TIA og ABB 800xAFejlfinding på elinstallationerDokumentation, idriftsættelse og indregulering af anlægDeltagelse i tværorganisatoriske projekterKvalitetssikringDeltage i 2-3 længerevarende årlige udbudsprocesser i samarbejde med bl.a. indkøb og jura.Faglig indsigt og mod til at tænke ud af boksenDu er formentligt uddannet elektriker, ingeniør eller tekniker, men hvis du har relevant erfaring med tilsvarende opgaver, er din uddannelsesmæssige baggrund ikke afgørende. Din karriere frem til nu har givet dig solid erfaring med programmering i Siemens Step 5, 7 og TIA og gerne ABB 800xA eller tilsvarende PLC programmering. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med programmering af styring og regulering til kraftvarmeværker, alternativt har du erfaring fra tilsvarende procestekniske anlæg, hvor du har opnået kendskab til gasreglement og maskindirektiv. Har du nogen erfaring med eller kendskab til udbudsprocesser, udbudsdirektiv samt specifikt Forsyningsvirksomheds-direktivet vil det være en fordel.Desuden kan du genkende dig selv i følgende beskrivelse:Kan arbejde selvstændigt og struktureret – samtidig med at du kan affinde dig med en ofte uforudsigelig og omskiftelig hverdagEn systematisk og procesorienteret tilgang med tilhørende administrativ interesseSamarbejdsorienteret og formår at skabe og vedligeholde stærke relationer på arbejdspladsenAnalytisk stærk og formår at gennemskue komplekse problemstillinger – med en praktisk og løsningsorienteret tilgangEr initiativrig og identificerer selv gerne nye opgaver og projekter, ligesom du evner at udfordre det eksisterende set upGode kommunikative evner i skrift og tale – og kan tilpasse denne til de forskelligartede kontaktfladerInteresseret?Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV samt din motiverede ansøgning.Hvis du har spørgsmål til stillingen og ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Peter Tolstrup på mobil 2787 5784 eller peter.tolstrup@aalborgforsyning.dkVi behandler ansøgningerne og indkalder kandidater til samtale løbende, så send meget gerne din ansøgning allerede i dag.Ansøgningsfrist: 26. februar 2023Aalborg ForsyningGrøn omstilling og samfundsansvar er centrale omdrejningspunkter for Aalborg Forsyning, og vi er midt i en ambitiøs grøn udvikling. Med mere end 600 medarbejdere forsyner vi vores kunder med grøn og billig varme, gas, køling og rent vand. Og vi håndterer regnvand, spildevand, genbrug og sortering med bæredygtighed i højsædet – også på den lange bane. Med afsæt i vores fælles værdier – tillid, respekt, faglighed, samarbejde og udvikling – arbejder vi hver dag på at skabe attraktive arbejdspladser med høj trivsel og produktivitet. Vi indgår i både offentlige og private partnerskaber, hvor innovation, udvikling og test er i fokus. Aalborg Forsyning er derfor også partner i Green Hub Denmark med ambitionen om at gøre Aalborg til et grønt testcenter inden for fremtidens grønne løsninger. Vi er organiseret i tre direktørområder for hhv. innovation, teknik og økonomi, samt divisionen Renovation og er 100 % ejet af Aalborg Kommune. Vores mission er at skabe tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.Fakta om Aalborg Forsyning600 medarbejdere65.000 kunderMission: Vi skaber tryghed og bæredygtighed - også for kommende generationer5 værdier: Tillid, respekt, faglighed, samarbejde og udviklingLæs mere om vores arbejdsplads
Aalborg Forsyning
Indrykket 6. februar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk