Nyheder fra Vodskov

11 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vodskov og omegn

Job tilbydes:
Kirke- og kulturmedarbejder - Vester Hassing Sogn
Kirke- og kulturmedarbejder søges til Vester Hassing sogn. Vi søger en engageret kollega, der har lyst til og mod på at være med til at udvikle Vester Hassing sogn. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du bliver ansat ved Vester Hassing sogns menighedsråd. Hvem er vi? Kirken skal være et naturligt mødested. Et sted hvor vi mødes med hinanden i forskellige fællesskaber, et sted hvor vi mødes med os selv, og et sted hvor vi bliver mødt af Gud. Vi tror på, at kirken er der, hvor menigheden er – og derfor er det vigtigt, at kirken er inviterende, engagerende og inkluderende. Vester Hassing sogn er et aktivt landsogn med godt 3.300 indbyggere. Sognet har kirke, sognegård og stor kirkegård. Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter og arrangementer (som f.eks. Gud & spaghetti, foredrags-aftner, koncerter m.v.) Vi kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt ambitionsniveau. Vi har tradition for at inddrage alle kirkens medarbejdere i både planlægning og udførelse af arbejdet. Vi afholder kalendermøder efter behov, hvor de nærmere detaljer i vore mange aktiviteter aftales og koordineres. Der er et godt og åbent samarbejde mellem menighedsrådet og medarbejderne. Hvem mangler vi? Du er en idérig og engageret person, der er med til at formidle kristendom i forskellige sammen-hænge – herunder at bygge bro mellem kirke og sogn. Du er god til at skabe relationer. Du er god til at skabe og bevare kontakt til relevante organisationer og institutioner. Du er god til at samarbejde med både ansatte og frivillige. Du kan få ideer og være igangsættende. Du kan kommunikere ud af huset - for eksempel ved brug af sociale medier. Vi har brug for at få løst følgende opgaver: Undervisning af junior-konfirmander Baby-salmesang Koordinering af det frivillige arbejde. Udbygning og vedligehold af frivilligkorps og ledelse af den frivillige indsats for alle aldersgrupper Samarbejde med organisationer og institutioner Kirke for børn og unge Samarbejde med præsterne om konfirmandundervisningen Vilkår for ansættelsen Det konkrete jobindhold og tilrettelæggelse af arbejdet vil blive defineret sammen med dig. Ansættelse vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10, og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stilling og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 292.103 – kr. 387.037 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 306.709 i årligt grundbeløb (nutidskroner). Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 306.709 – kr. 438.155 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 321.313 i årligt grundbeløb (nutidskroner). Endelig aftale om lønindplacering indgås mellem menighedsrådet og fagforeningen Kirkekultur.nu Rådighedstillægget udgør kr. 32.093 årligt (nutidskroner) og overenskomsttillæg kr. 891,47 (nutidskroner). Flere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sognepræst Johannes Nørby Ernstsen på tlf.nr. 98 25 60 28 eller mail: jone@km.dk Ansøgning: Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådets fortrolige mail: 8385fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfristen er:  30. september 2021 Vi holder ansættelsessamtaler:  i uge 40 Vi arbejder med en forventet ansættelse pr. 1. december 2021 eller efter nærmere aftale. Menighedsrådet oplyser, at vi indhenter børneattest og referencer.   15.09.2021
V-Hassing Kirkekasse
Indrykket 15. september på JobNet
Job tilbydes:
Pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og omsorgs- og pædagogmedhjælpere til faste stillinger hos Fagcenter for Autisme og ADHD - Gennem Bakkerne, Vodskov
I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.Vi er mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.Vi udvikler velfærd sammen.Til Fagcenter for Autisme og ADHD, ledelsesfeltet Gennem Bakkerne, søger vi snarest muligt pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til faste stillinger på op til 37 timer pr. uge eller efter nærmere aftale, med tiltrædelse snarest muligt. Du skal forvente at arbejde dag- og aften vagter samt weekend og helligdage. Vi kan tilbyde: En arbejdsplads hvor du har stor frihed under ansvar sammen med andre kompetente medarbejder. En arbejdsplads med en ledelse der stiller faglige krav til medarbejderne, og hvor der samtidig er stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Vi sørger for oplæring fra erfarne kollegaer. Spændende teknologiske innovative tiltag herunder et borgerrelateret robot projekt LOVOT, som går i gang i efteråret. Engagerede tillidsrepræsentanter og abejdsmiljørepræsentant, der varetager medarbejdernes ønsker og interesser i samspil med ledelsen. Tæt samarbejde og dialog med lokale vagtplanlægger placeret på GB 23. Lidt om stillingen og din nye arbejdspladsGennem Bakkerne er Aalborg kommunes botilbud til voksne med diagnoser inden for Autisme spektrum forstyrrelse, ADHD, mental retardering samt øvrige psykiatriske lidelser. Dette stiller store krav til medarbejderen i forhold til de specialpædagogiske opgaver, der i dagligdagen skal varetages. Medarbejderen står ofte i yderst komplicerede problemstillinger, hvor handlekraft, ansvarlighed, etik og empati altid skal være i højsædet.Der er alene-arbejde i størstedelen af det pædagogiske arbejde, og det stiller særlige krav til den enkelte medarbejder om at være ansvarlig og psykisk robust. Dine primære opgaver vil være: At arbejde loyalt efter de retningslinjer, procedurer og aftaler der er lavet omkring den enkelte borger. At deltage i alt arbejde vedr. borgerens dagligdag, dermed også dokumentation, administration og praktisk arbejde. At deltage aktivt i mødeaktivitet, uddannelse samt træningsforløb og omsætte disse til daglig praksis. At være implementeringsansvarlig på alle opgaver, retningslinjer, aftaler, politikker m.m. Vi forventer at du:Faglige kompetencer: Er villig til at lære og arbejde med TEACCH og neuropædagogisk tilgang. Kan se vigtigheden i, at se ind i det sundhedsfaglige aspekt omkring de mennesker , vi er her for. Kan agere fagligt, professionelt og etisk forsvarligt i et miljø med borgere, der har særlige behov. Har erfaring med at arbejde i et miljø, hvor selvskadende og udadreagerende adfærd forekommer. Er indstillet på at arbejde i Teams omkring borgerne. Er mentalt robust og har en fysik, der gør, at du kan følge borgeren i alle aktiviteter, året rundt uanset vejr og vind. Har erfaring i arbejdet med borgere, hvor også psykiatriske overbygninger er med til at danne rammen for det hele menneske. Har gjort op med dig selv, at det at arbejde i et døgntilbud betyder, at du skal kunne arbejde på alle tider af døgnet, hver anden weekend samt på helligdage. Personlige kompetencer: Kan tilsidesætte dine egne behov, når du er på arbejde med borgerne og dermed udelukkende har fokus på kerneopgaven. Har gjort op med dig selv, at du kan agere på en arbejdsplads, hvor ledelsen har forventninger om, at du er ansvarlig for daglig praksis, dvs. du er eksperten på borgerne. Har gennemtænkt, at du søger arbejde i en organisation, hvor Aalborg Kommunes værdier: Nærvær, Ansvarlighed og Respekt, samt visionen om en handlekraftig organisation med værdier som samskabelse, velfærdsinnovation og rehabilitering forventes at kunne ses i din daglige indsats i arbejde med kerneopgaven, i samværet med borgerne. Arbejdsstedets adresse:Gennem Bakkerne 23 A+B, 9310 Vodskov.Vil du vide mere?Du er velkommen til at kontakte assisterende ledere Birgitte Overgaard på mail: overgaard@aalborg.dk eller Birgitte D. Bendtsen på mail: bdub-aeh@aalborg.dk eller leder Thomas Borcher på tboj-aeh@aalborg.dk som herefter kan ringe dig op. Vi holder samtaler løbende.Løn- og ansættelsesvilkårEfter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.Læs mere om Ældre- og HandicapforvaltningenPå Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.Aalborg KommunePersonalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudviklingBliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens visionFrihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a0aec54f)
Gennem Bakkerne 23 A-B
Indrykket 17. september på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper i tidsbegrænset stilling i Børnehaven Kastanien
Dagtilbud Nordøstkysten, Børnehaven Kastanien, søger en pædagogmedhjælper 37 timer i en midlertidig stilling, med ansættelse fra 25. oktober 2021 til 21. sept. 2022Børnehaven Kastanien er organiseret under Dagtilbud Nordøstkysten, som består af 7 kommunale og 10 selvejende institutioner med hver sin pædagogiske leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner og et børnehus med ressourcepladser, der alle er omfattet af lov om Social ServiceVi arbejder med udgangspunkt i  Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag og personalepolitik: Værdigrundlag og PersonalepolitikBørnehaven Kastanien er byens ældste institution, og har til huse på en villavej i udkanten af Vester Hassing. Kastanien er en børnehave for børn i alderen 3-5 år. Vi er normeret til 30 børnehavebørn.Kastanien er en lille børnehave, hvor stabilitet og nærhed mellem børn og voksne prioriteres højt. For både store og små børn byder hverdagen i Kastanien på et trygt og hyggeligt læringsmiljø med alderssvarende udfordringer både ude og inde. Fælles for hele børnegruppen er et stort fokus på udvikling af sproglige kompetencer, selvstændighed og på børnenes sociale færdigheder.Børnehaven er indrettet med mange forskellige læringsmiljøer, og et stort og udfordrende udeområde. Dermed er der plads til både vilde lege og stille hyggestunder, og vi prioriterer at bruge huset og vores omgivelser på en måde, der tilgodeser hele vores børnegruppe.Børnehaven Kastanien kendetegner sig blandt andet ved et stærkt og aktivt forældresamarbejde. Kastaniens forældreforening Forældrestammen bakker op om dagligdagen i institutionen, og bidrager til vores forskellige arrangementer.Vi har åbent i tidsrummet kl. 06.10 -17.00 mandag til torsdag og 6.10-16.20 fredag, mødetiderne ligger derfor i dette tidsrum.Vores forventninger til dig: At du brænder for at arbejde med børn og være en del af deres udvikling At du kan arbejde både selvstændig og i teams At du er fleksibel, stabil og nærværende At du har overblik og kan bevare roen i uvante/pressede situationer At du er omsorgsfuld, anerkendende og ansvarsfuld At du kan sætte grænser på en tydelig og anerkendende måde At du er nysgerrig og refleksiv i egen, kollegers og institutionens praksis Vi lægger vægt på: At vi sammen skaber rammer med omsorg, nærvær og forudsigelighed for børnene. At give børnene udfordringer og gode udviklingsbetingelser. Vores eget ansvar i at skabe arbejdsglæde, fagligt engagement, refleksion, for hermed at sikre vores professionalisme. En tydelig og åben kommunikation, som sikrer gennemsigtighed og tydelighed i vores pædagogiske arbejde. Et tillidsfuldt kollegialt fællesskab, hvor humor er et vigtigt element. Godt forældresamarbejde, hvor vi sammen skaber den bedste udvikling for barnet. Ansøgningsfrist onsdag den 29. september 2021Ansættelsessamtaler forventes at ligge i uge 40. For nærmere information om stillingen kan Børnehaven Kastanien kontaktes på 98 25 65 30Arbejdsstedets adresse: Frederiks Jensens vej 2, Vester Hassing, 9310 VodskovLøn og ansættelsesvilkårArbejdstiden er 37 timer om ugen, med tiltrædelse d. 25. oktober 2021. Stillingen er omfattet af lokalløn. Grundlønstrin 13. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Velkommen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og velkommen fra 5.056 nye kollegaer. Vi arbejder i vidt forskellige job - men har én ting til fælles. For os handler det om mennesker. Uanset om vi arbejder med børn, udsatte, ledige eller med rekruttering til virksomheder – ja så gør vi en forskel for mange mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi ser #mulighederforalle. Vi er med gennem livet, men vi gør det ikke alene. Borgerne er vores vigtigste samarbejdspartnere.Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejseSom medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udviklingAalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=83621ee9)
Børnehaven Kastanien
Indrykket 15. september på JobNet
Til salg:
VW Golf VII 1,6 TDi 115 Comfortline DSG
🟢 BLIV BILLIGT KØRENDE FRA KUN 2.296, - I MÅNEDLIG YDELSE OG 0 KR. I UDBETALING 🟢 ✍ Køb nu, betal først til november ved lån uden udbetaling 💰 Markedets mest attraktive finansieringsmuligheder både med og uden udbetaling. 🗓 Hurtig sagsbehandling, få bilen med hjem allerede i dag _____________________________________________ Super fin og godt udstyret hatcback. I denne bil får en god økonomi med hele 25,6 km/l ved blandet kørsel. 🚗 HIGHLIGHTS: ⭐️ ADAPTIV FARTPILOT ⭐️ AUT. NØDBREMSESYSTEM ⭐️ AUT. GEAR ⭐️ 2-ZONE KLIMA ⭐️ AFTAG. TRÆK ⭐️ RATGEARSKIFTE ⭐️ MULTIFUNKTIONSRAT ⭐️ BLUETOOTH/HÅNDFRI ⭐️ EL-SPEJLE M. VARME ⭐️ TRÆTHEDSREGISTRERING ⭐️ KØL I HANDSKERUM ♻️ EURO 6: MÅ KØRE I ALLE BYER 🔧 Seneste service: 153.527 km d. 14-10-2020 🔍 Seneste syn: 182.000 km d. 24-08-2021 _____________________________________________ Hos Bilhus Nord har vi markedets skarpeste priser og vi stræber os altid for at du får den absolut bedste handel! ❗️ Vi tager gerne din bil i bytte, ring og få et uforpligtende tilbud. ❗️ Vi yder landsdækkende levering, og tager gerne din brugte bil med retur. ❗️ Vi har alle biler på lager og klar til prøvekørsel samt omgående levering. ❗️ Billig forsikring hos Gjensidige. BEMÆRK: Fri kilometer!!! - forhør sælger om netop denne bil! ❗️ Din nye bil leveres med reklamationsret iflg. købeloven. ❗️ Danmarks absolut bedste garanti med dækning i hele Europa. Starter fra 1.475, - samt dækning helt op til 24 mdr. _____________________________________________ Din nye bil fra Bilhus Nord har altid fået et gennemgående værkstedstjek inden levering. Her udføres kontrol af følgende: ✔️ Bremser og andre sliddele, olie og væsker. ✔️ Service ✔️ Syn 📞 Mathias: 60 14 70 01 📞 Kris: 60 14 73 05 📧 info@bilhusnord.dk 💻 www.bilhusnord.dk Der tages forbehold for evt. tastefejl.
Bilhus Nord ApS
Indrykket 18. september på Bilhandel
Job tilbydes:
social- og sundhedsassistent til Lindholm Høje
Hjemmeplejen Lindholm Høje søger ny kollega, som er uddannet social- og sundhedsassistent.Vi søger dig, der har interesse for kontakten til borgere i eget hjem og som har mod på at varetage en bred vifte af spændende, sundhedsfaglige opgaver.Du skal have interesse for at arbejde med rehabilitering og for at indgå i helhedsplejen omkring borgeren i samarbejde med bl.a. social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker.Hos Hjemmepleje Aalborg vægter vi borgernes tilfredshed og kompetenceudvikling for medarbejderne, så vi hele tiden kan sikre os, at kvaliteten er i top.Vi kan tilbyde dig en fuldtidsstilling, men ønsker du færre timer ugentlig, kan vi også tilbyde dig det.Jeanette har været ansat som social- og sundhedsassistent i 11 år i Aalborg kommune og hun siger: Helhedsplejen er fed... Når jeg går ind hos borger, er det mig, der står for det hele sammen med borgeren.Arbejdsstedets adresse: Vi har base på Lions Parken i Nørresundby og vores borgere bor i nærområdet.Vil du vide mere?Du er velkommen til at kontakte hjemmeplejeleder Torhild Mohr på tlf. 9982 4819 - alle hverdage fra kl. 13-15.Vi indkalder til samtaler i ansøgningsperioden efter behov.Løn- og ansættelsesvilkårEfter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.Læs mere om Ældre- og HandicapforvaltningenPå Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.Aalborg KommunePersonalepolitikSend ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0e43f115)
Hjemmepleje - Frit valg
Indrykket 17. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk