"Søges: Engageret Ergoterapeut til botilbud for voksne med kognitive funktionsnedsættelser i Aalborg Kommune"

Profilbillede
dato

Vi leder efter ergoterapeut der:

”Er opmærksom og lytter”

 • Borgere på BHC

”Samarbejder og er fleksibel”

 • Kollegaer på BHC

”Vil udvikle din faglighed og har fokus på det, der lykkes”

 • Ledere på BHC

…Kan du tilrettelægge din arbejdsindsats ud fra kerneopgaven: 

Vi sætter mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog”.  

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så håber vi, at du vil læse videre.

Behandlingscentret Hammer Bakker (BHC), som er organiseret under Fagcenter for Særlige Tilbud & Autisme i Aalborg Kommunes, Voksensocialafdeling består af fire tilbud: Storemosevej 24 med plads til 20 borgere (§107, §108 § 104 ), ’Brinken’ med plads til 5 borgere (§105), ’Den Rette Opgang’ med plads til 5 borgere (§107) samt Team Individuel Bostøtte.

Via dette opslag søger vi et antal nye faste kollegaer, som er uddannet ergoterapeuter - til botilbuddet ”Storemosevej 24”, der fysisk er placeret i Vodskov. Stillingerne er, som udgangspunkt, på fuld tid medmindre andet ønskes. 

Lang historie kort, så er vi nu organiseret således, at døgntilbuddet har internt beskæftigelsestilbud. På den baggrund søger vi nu flere personaler. 

I beskæftigelsestilbuddet er tilknyttet et værksted, hvor vi har musikrum, smede-, træ- og glasværksted samt sy-, spil- og kreativrum. Derudover, bruger vi det dejlige område vi bor i til aktiviteter og bevægelse. 

Vi søger nye kollegaer til: 

 • Vores interne beskæftigelsestilbud (§ 104). Arbejdstiderne er overvejende i hverdagene fra 7-15, men aften- og weekendarbejde vil forekomme. Vi søger kollegaer, der har fokus på at skabe meningsfulde aktiviteter. 
 • ”Døgn”, hvor der er tale om skiftende arbejdstider, primært aftenvagter. Arbejdstiden omfatter arbejde hver anden weekend samt på helligdage. På Storemosevej 24 planlægges desuden med ”rådighed fra vagtværelse” i nattetimerne, cirka to gange på fire uger.

Det vil være muligt at tilgå lokalaftaler på nedsat hviletid, lange vagter samt udskydelse af fridøgn.

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser, som har behov for en særlig form for støtte og/eller behandling.

I målgruppen er også borgere med behandlings-, institutions- og tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat samt borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud. 

Alle, uanset faggruppe, varetager de opgaver, der skal løses sammen med den enkelte borger. 

Vi lægger stor vægt på samarbejde imellem faggrupperne med henblik på, at de mennesker, vi er her for, får den bedst kvalificerede indsats.

I det daglige, arbejder vi målrettet med at støtte det enkelte menneske til at mestre eget liv, gennem oplevelsen af størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet.
Det tilstræbes, at den enkelte vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

Vi vil tage godt imod dig – og sørge for, at du bliver grundigt introduceret til arbejdet. Du vil ikke stå alene i arbejdet, da du altid er sammen med kollegaer og deri har mulighed for støtte og faglig sparring. 

Vi kan tilbyde:

 • Et arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.
 • Et botilbud i udvikling, hvor indretning og arbejdsgange har stor betydning.
 • Engagerede og kompetente kollegaer.
 • Faglig udvikling, sparring og supervision.
 • Et arbejdsfællesskab, hvor vi prioriterer samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads i smukke omgivelser i Hammer Bakker

Eksempler på opgaver kan være:

 • At støtte mennesker i at mestre mest mulig selvstændighed i eget liv.
 • At yde støtte til – eller udføre praktiske opgaver, som rengøring, madlavning, tøjvask m.m. 
 • Forvalte betingelserne i straffeloven for de mennesker, der har en dom.
 • At tilrettelægge, og udføre, en målrettet pædagogisk indsats, ud fra den enkeltes indsatsmål.
 • Udarbejde, og evaluere, mål m.m. i CURA.
 • At praktisere sikker medicinudlevering- og håndtering.
 • Ledsagelse i forskellige sammenhænge.
 • At indgå i et team, og bidrage til det gode samarbejde - sammen med dine kollegaer.

Der er brug for:

 • Du tror på, at der bag enhver adfærd ligger en følelse, behov, ønske eller en årsag.
 • At dine handlinger tager afsæt i at skabe mest mulig værdi for de mennesker vi er her for, og at du fagligt kan begrunde, hvorfor du gør, som du gør.
 • At du kan rumme følelsesmæssige udsving og agere ensartet og roligt i situationen.
 • Du kan vurdere menneskers tilstand og træffe beslutning ud fra vurdering af aktuel tilstand.
 • At du er en aktiv medspiller og bidrager til en professionel arbejdskultur hvor sparring, samarbejde, ordentlighed, respekt og arbejdsmiljø er i højsædet.
 • At du har gode skrive og IT-kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen.
 • At du er anerkendende og empatisk i din tilgang til andre mennesker.
 • At du er mødestabil.
 • At du har en god situationsfornemmelse, et godt overblik og kan planlægge din dag-  både selvstændigt og i teams.
 • At du ønsker at udvikle dig fagligt – blandt andet via kurser, temadage og supervision.

Arbejdsstedets adresse
Storemosevej 24, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål, kan du kontakte assisterende leder Michel Habib på 25 12 98 69 eller assisterende leder Lene Otte på 25 19 71 03.

Der er ansøgningsfrist den 16. juni 2024, og ansættelsessamtaler afholdes den 27. juni 2024.
Ansættelse snarest muligt eller senest pr. 1. august 2024. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse indhenter vi straffeattest og referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksensocialafdeling
Vores DNA – en del af noget større
I Voksensocialafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.
Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. 

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Storemosevej 24, 9310 Vodskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055615

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet