Pædagog K

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kontaktklasserne Vodskov Skole søger pædagog, 37 timer

Vodskov Skole er en lokal forankret folkeskole, der ligger ved Hammer Bakker i Aalborg Kommune, tæt på motorvejen og med god offentlig transport.
Vi har ca. 550 elever fra 0.-9. klasse. Derudover har vi to specialklasserækker, hvor der er ca 35 elever i VoLiS og 75 elever i K. Skolens elevtal er stigende, og der er ansat ca. 120 medarbejdere på skolen. Skolen er delvist afdelingsopdelt, og der arbejdes både i årgangsteam/klasseteam og fagteam.

Kontaktklasserne på Vodskov Skole er en stor specialafdeling for elever med udfordringer inden for autismespektret, ofte med tillægsdiagnoser/udfordringer som f.eks. Skolevægring, ADHD, OCD og angst. Kontaktklasserne, som i daglig tale refereres til som ”K.” rummer på nuværende tidspunkt 75 elever. Medarbejdergruppen består pt. af 19 lærere, 11 faste pædagoger og en afdelingsleder. 

Kontaktklasserne er fysisk placeret på skolen, i et afgrænset miljø, med faciliteter der løbende er under udvikling. ”K” er kendt og anerkendt for at have et inkluderende læringsmiljø, med et stærkt fællesskab og en god social kultur blandt eleverne.

En vigtig opmærksomhed er, at Kontaktklasserne i nuværende form fra skoleåret 25/26 ændres til Fokusklasser. Forandringsprocessen er så småt i gang og implementering forventes påbegyndt i skoleåret 24/25.

Arbejdstiderne ligger mellem 6.45-17.00 på hverdage og i ferier.

Vi søger en pædagog som har generel interesse for alle alderstrin 0.-10.klasse. 


 Vi søger:

 • Pædagog med kendskab til TEACCH-principperne
 • Pædagog med høj arbejdsmoral
 • Pædagog, der kan arbejde struktureret og skabe en visuel tydelig struktur for eleverne
 • Pædagog med høj grad af faglighed, der kan se bag om – og rumme elevernes adfærd og følelsesmæssige reaktioner og som er bevidst om al adfærd er kommunikation
 • Pædagog, der har fokus på det hele menneske – arbejder med muligheder frem for begrænsninger og tager ansvar for- og ind i relationen.
 • Pædagog der er friske på at kaste sig ud i læringsplatformen ”Konfront” (se mere her: https://konfront.io/ ) og bruge det ind i den pædagogiske praksis og træning af elevernes personlige og sociale færdigheder.
 • Pædagog der agerer som professionelle rollemodellere, der kan ”overlade eget overskud” af fleksibilitet og robusthed til eleverne
 • Pædagog der kan gribe og møde eleverne, der hvor de er – det betyder du skal være i stand til, hurtigt at sadle om, når ”plan A” ikke virker
 • Pædagog, der er kreativ tænkende – tænke ud af boksen og alligevel arbejde målrettet med hver enkelt elevs nærmeste udviklingszone
 • Pædagog, der har kendskab til neuropædagogik
 • Pædagog, der har positive høje forventninger til elever såvel som kolleger
 • Pædagog, der også kan se sig selv som en aktiv del af at være en del af både skole og DUS
 • Pædagog, der har mod på alle aldersgrupper og dertilhørende aktiviteter og udviklingsniveauer
 • Pædagog der er gode til at kommunikere på skrift f.eks. specialpædagogisk elevplan (SPE). Derudover kommunikeres med forældre på AULA og via telefon.
 • Pædagog der indgår i vores ”aftenklub” tilbud (ca. 6 på et skoleår)

 

Vi tilbyder:

 • En afdeling under Vodskov skole med 70 fantastiske elever 
 • Dedikerede og engagerede kolleger, hvor det kollegiale fællesskab vægtes højt – både i afdelingen men også på skolen som helhed.
 • Kolleger som efterhånden har været i afdelingen i mange år
 • Stor vægt på – og forventninger til samarbejdet mellem lærere og pædagoger, alle har et ligeværdigt ansvar for vores fælles opgaver
 • Stort tværfagligt samarbejde – Forældre, PPR, rådgivere, pædagogiske familierådgivere (PFR) i hjemmene osv.
 • En struktureret hverdag som kan være uforudsigelig
 • Ugentlige- og skemalagte teammøder, Årshjul med datoer for bl.a. afdelingsmøder, specialpædagogisk fagteam og meget mere. 

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte afdelingsleder Line Jensen (31 99 03 55). 

Ansættelse pr. 1/6-2024 eller snarest derefter

Ansøgningsfrist 1/5-24.

Samtaler afvikles 6/5-24 fra kl. 15 

Løn efter gældende overenskomst samt gældende forhåndsaftaler.

Forud for endelig ansættelse indhentes der reference samt straffe- og børneattest. 


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6027593

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet