Omsorgs- og Pædagogmedhjælper

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Det Specialiserede Døgntilbud – Omsorgs- og Pædagogmedhjælper

Vi søger en Omsorgs- og Pædagogmedhjælper til fast stillinger på 37 timer pr. uge. med ansættelse januar 2024.

Ansættelsen er på Det Specialiserede Døgntilbud.

Det Specialiserede Døgntilbud er et helhedstilbud til børn og unge fra 5 til 23 år med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt følelsesmæssige og eller hjerneorganiske skader. Målgruppens sociale funktionsnedsættelser er karakteriseret ved at have baggrund i bl.a. omsorgssvigt, der har bevirket udviklingsmæssige forstyrrelser.

Vores faglige udgangspunkt er karakteriseret ved en relationspædagogisk og miljøterapeutisk tilgang, hvor vi igennem omsorg, nærhed, specialpædagogisk støtte, aktiviteter og anerkendelse stræber mod en struktureret hverdag hvor

   • der sker en udvikling, som fremmer trivsel, selvstændighed og medbestemmelse.
   • der skabes muligheder for udvikling af iboende kompetencer.
   • det enkelte barn/ung støttes i sociale samspil.
   • atypisk adfærd og adfærdsproblemer reduceres.

Af vores nye kollega forventer vi, at du

   • Har erfaring med det specialiserede område.
   • Kan understøtte de overordnede rammer for det pædagogiske arbejde.
   • Er i stand til at analysere og reflektere over sammenhængen mellem de pædagogiske mål og metoder med henblik på eventuel forandret praksis (både egen og andre).
   • Kan understøtte faglige mål og evaluere metoder samt arbejde ud fra behandlingsplaner i loyalitet til handleplaner.
   • Kan indgå i professionelle relationer med børn og unge.
   • Formår at samarbejde med, vejlede og støtte forældre og pårørende.
   • Samarbejder respektfuldt i teams, med ledelse, kollegaer og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.
   • Efterleve vores værdier.
   • Kan indgå i en vagtplan med skiftende arbejdstider, herunder dag, aften, døgn, weekends samt på helligdage.
   • Er deltagende i personalemøder, supervision og temadage. 
   • Har kørekort B

Vi kan tilbyde en arbejdsplads

   • I evig bevægelse, hvor tempoet af og til er højt.
   • Hvor du får mulighed for at sætte dit professionelle præg.
   • Der sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
   • Hvor supervision bruges som et fagligt incitament.
   • Med engagerede og fagligt professionelle kollegaer.

Organisatorisk hører Det Specialiserede Døgntilbud under Centret for dag- og døgntilbud med reference til Job og Velfærd i Aalborg Kommune.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Samtaler vil blive afholdt i uge 51.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kommune, Skeldalsvej 21, 9310 Vodskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949914

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet