Generalforsamling 2021

dato

Nyheden er fra Gandrup Tennisklub

Referat af Generalforsamling i Gandrup Tennisklub afholdt den 01. juli kl. 19.00 i klubhuset.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent: Hans Jensen 

2. Beretning v/formanden. Onsdagstræning har i året været med de samme 5 børn og 4 voksne. Klubben har fået 10 nye medlemmer. Vensysselfonden har igen i år sponsoreret klubben med renovering af gang og værelse, overbygning af terrasse samt en boldopsamler. Vi er koblet på Gandrup Sports klubs vandingsanlæg, hvilket giver klubben en besparelse. Klubben ansætter en træner til ungdommen næste år. Klubben har ansøgt om midler til et nyt køkken og hvidevarer.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflægning af regnskab v/kassereren.  Regnskabet viser et overskud på 408kr og en egenkapital på ca. 22000kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag. 

4a:Bestyrelsen foreslår ændring i klubbens vedtægter.

Ændringerne blev fremlagt, og godkendt. De nye vedtægter vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

5. Valg af bestyrelse 

                             På valg er:        Svend Grønning. Genvalgt

                                                          Knud Poulsen. Genvalgt

Christian Frandsen. Ønskede ikke genvalg, og derfor blev Bent Bjørn Kristiansen valgt.

6. Valg af revisor. Villy Jensen genvalgt 

7. Valg af 2 suppleanter. Poul Bagger og Tage Christiansen valgt. 

8. Eventuelt.

Herunder Lasse Nielsen, Fritidskoordinator, som vil fortælle om samarbejdet med Gandrup Skole om at gøre tennis mere synligt i nærområdet. Ikke mødt op grundet misforståelse med indkaldelsen.

Kilde: Gandrup Tennisklub