Aktivitetsmedarbejder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

VoksenBøgen søger pædagog eller værkstedsassistent til Dagbeskæftigelsen.
37 timer til tiltrædelse 1. april 2024 eller snarest muligt derefter. 


VoksenBøgens Dagbeskæftigelse i Vodskov søger en faglig velfunderet håndværker med flair for pædagogik eller en faglig velfunderet og kreativ pædagog som også kan lide at bruge sine hænder eventuelt med en håndværksmæssig baggrund.

VoksenBøgens Dagbeskæftigelse tilbyder borgeren en meningsfyldt hverdag i et læringsmiljø med arbejdspladslignende forhold samt socialt tilpasset samvær med muligheden for at bibeholde og udvikle ressourcer og kompetencer. 

Kan du brænde igennem med dit engagement og dermed skabe følgeskab i en aktivitet? Og har du erfaring med og interesse for at støtte borgere i deres recovery og i deres forløb med aktiviteter/undervisning.

Kan du bidrage til at skabe så stor læring og selvstændiggørelse for borgeren/eleven som muligt?

VoksenBøgens Dagbeskæftigelse søger en erfaren medarbejder, som kan indgå i dagbeskæftigelsens køkken, værksteder og læringsrum samt lave individuelt tilpassede aktiviteter med den enkelte borger.

Gældende for stillingen er at have fokus på at ydelsen gives ud fra bestillingen/uddannelsesplanen, og at der arbejdes med et læringsperspektiv i samværet med borgerne, uanset om der er tale om undervisning eller aktiviteter i værkstederne.
 
Skriftlighed og dokumentation af borgernes status, elev- og uddannelsesplaner etc. er opgaver, som også ligger i det daglige pædagogiske arbejde, og som må påregnes at være en vigtig del af hverdagen.

 

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af fire botilbud, tilbud om bostøtte i eget hjem og et dagbeskæftigelsestilbud som udover beskæftigelse rummer aktivitetstilbud samt STU. 

VoksenBøgen er således et socialpædagogisk tilbud med varierede opgaver inden for
SEL §§ 66.6, 82 b, 85, 103, 104, 107, 108, LAB §§ 90 og 91 samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver. Det er desuden vigtigt at være forudseende, at samarbejde tæt med kolleger for at kunne løse opgaverne med faglig kvalitet og ikke mindst professionelt. De borgere der er på VoksenBøgen har forskelligartede og oftest komplekse problemstillinger, og kan bestå af udviklingshæmning med psykiatriske overbygninger, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse samt borgere med dobbeltdiagnoser.

Arbejdstid:

Mandag til onsdag fra kl. 7.30-15.00.

Torsdag til fredag kl. 7.30 – 14.30

Hver anden torsdag kl. 7.30 til 15.30

  Vi forventer:
- at du har kørekort

- at du har overblik og kan handle i pressede situationer samt arbejde på egen hånd
- at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale, og har erfaring inden for området
- at du kan arbejde professionelt, selvstændigt, og at du ønsker at samarbejde
- at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar, som gives dig
- at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
- at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
- at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning

  
 Vi tilbyder:
- en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og bruge dine kompetencer
- supervision og personaletræning
- en dynamisk og foranderlig arbejdsplads, hvor udviklingen af borgerne og VoksenBøgens rammer er i centrum.   


 Der er i dag beskæftiget 120 medarbejdere på VoksenBøgen, fordelt på fire botilbud, en bostøtteafdeling og en dagbeskæftigelse.
 
VoksenBøgen er en del af Aalborg Kommune og vi følger Aalborg Kommunes politikker og værdier.
Ønsker du nærmere oplysninger om VoksenBøgen og stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Britta Glargard på telefon 21 25 45 90 eller TR Rudi Gjøderum på telefon 29 28 26 91
 

Ansøgningsfrist løbende 

Indkaldelse til samtaler sker løbende via mail og samtaler afholdes løbende.

Arbejdsstedets adresse
Bodil Hjorths Vej 7, 9310 Vodskov

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst mellem KL og SL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Bodil Hjorts Vej 7, 9310 Vodskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5999213

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet