Aktivitetsmedarbejder med relevant social- og sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund - Aktivitet Nord

Profilbillede
dato

Nu har du muligheden for at blive en del af vores engagerede team på aktivitetscenteret Liselund!

Som en del af den samlede kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats, i Aalborg Kommune er der et rigt og varieret aktivitetstilbud til kommunens borgere i form af 33 aktivitetscentre fordelt med 10 centre i Nord, 9 centre i Øst og 13 centre i Vest. 

Aktivitetscentrene er et fantastisk tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere, der er bosat i Aalborg kommune. På kommunens centre er aktiviteterne et tilbud efter Servicelovens §79 med et aktiverende og forebyggende sigte. 

Aktiviteter og arrangementer spænder vidt og henvender sig både til den selvhjulpne borger, men også til den borger, som har brug for en let hjælpende hånd fra personalet. Der er ydermere fællesspisninger og ture ud i det blå, som er planlagt i samarbejde mellem medarbejderne og Centerrådet/frivillige. 

Vi kan tilbyde:

I Aktivitet Nord er 7 ud af 10 Aktivitetscentre bemandet med personale. Personalegruppen tæller 23 medarbejdere med forskellige sundheds-, terapeutisk- og pædagogfaglig baggrund. De 3 øvrige er Aktivitetshuse, som primært er drevet af frivillige ildsjæle.

Vi arbejder ud fra fire værdiord: Kreativitet, Handlekraft, Ordentlighed og Samarbejdsvilje

 • Kreativitet – Vi finder individuelle og utraditionelle løsninger og ser muligheder frem for begrænsninger. 
 • Handlekraft – Trods risiko for at fejle, handler vi altid, når der er brug for det. 
 • Ordentlighed – Vi er saglige og til at stole på. Vi løser opgaverne med ydmyghed og respekt i dialog med borgerne. 
 • Samarbejdsvilje – Vi er åbne og nysgerrige. Vi investerer i det gode samarbejde for at skabe kvalitet og sammenhæng for borgerne.

Lidt om stillingen:

 • Der er tale om følgende stilling i Aktivitet Nord: Aktivitetscenteret Liselund
 • En fast stilling på 37 timer pr. uge med ansættelse pr. 1. september 2024

Mødeplan:  

 • Det drejer sig primært om arbejde i hverdagene i dagtimerne
 • Der kan lejlighedsvis og i begrænset omfang forekomme aften- og weekendarbejde

Dine primære opgaver vil være:

 • At møde borgerne med nærvær og indlevelse igennem meningsfulde aktiviteter for den enkelte, og på denne måde være med til at give dem en god dag, samt højne livskvaliteten
 • Varetagelse af diverse hold indenfor motion, så som balance- og bevægelseshold på forskellige niveauer
 • Varetagelse af forskellige sociale aktiviteter og diverse former for kreative aktiviteter fx livshistorie, højtlæsning mv.
 • Samarbejde med kollegaer, Centerråd og andre frivillige
 • At hjælpe, støtte og udvikle borgere efter individuelle behov og ønsker. Dette bl.a. ved at samarbejde med andre i organisationen, så som Brobyggerne, demensområdet, visitatorerne m.fl. 
 • Desuden vil der være praktiske- og administrative opgaver for at få Aktivitetscenteret til at fungere

Faglige kompetencer:

 • Du har viden om og erfaring med at tilpasse aktiviteter til en bred målgruppe
 • Du kan varetage motionshold og/eller kreative hold 
 • Du har en rehabiliterende- og forebyggende tilgang
 • Du er refleksiv i forhold til egne praksis
 • Du har gode IT-kundskaber

Personlige kompetencer:

 • Du har gode evner til at skabe netværk og relationer med en empatisk og nærværende tilgang til den brede borgergruppe
 • Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i teamsamarbejde, og samtidig kan du arbejde selvstændigt og formår at prioritere og planlægge arbejdsopgaverne
 • Du er idérig og kan selvstændig føre aktiviteterne ud i praksis
 • Du er tydelig i din kommunikation og har gode pædagogiske evner 
 • Du har humor og et positivt sind med let til smil og latter og brænder for at arbejde med denne målgruppe

Arbejdsstedets adresse:  
Du ansættes i Aktivitet Nord med fast base på et udvalgt aktivitetscenter. I ferieperioder og ved sygdom kan det være nødvendigt, at du hjælper på et andet aktivitetscenter.

Adresse: Aktivitetscenter Liselund, Hüttel Sørensens Vej 66, 9310 Vodskov

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte konstitueret aktivitetsleder Julie Falk Risgård på mobil 4129 6101 i følgende tidsrum: 

 • Torsdag d. 16. maj kl. 11 – 12
 • Tirsdag d. 21. maj kl. 9 – 10
 • Onsdag d. 29. maj kl. 15 – 16
 • Mandag d. 3. juni kl. 14 – 15

Vi holder åbent hus torsdag d. 30. maj 2024 kl. 15 - 17. Her vil du kunne komme og høre mere om tilbuddet, samt se centeret. Tilmelding ikke nødvendig.                              
 
Ansøgningsfrist er den 5. juni 2024. Samtalerne finder sted d. 17. juni 2024 på Aktivitetscenter Liselund.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Hüttel Sørensens Vej 61, 9310 Vodskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044663

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet